Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
by admin HDC - Thursday, 21 October 2021, 8:08 PM
 

Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: (Mọi khiếu lại, thắc mắc về kết quả thi chỉ được giải quyết trong vòng 10 ngày kể từ ngày thi, Sinh viên nhận Chứng chỉ tại Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác HSSV của trường mình)

- Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Tự nhiên, Công nghệ, thi ghép đợt ...

Read the rest of this topic
(918 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên VB 2 Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn Phòng - sáng 26/9/2021
by admin HDC - Sunday, 26 September 2021, 3:24 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên của Trường Đại học Khoa học...

Read the rest of this topic
(367 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - chiều ngày 26/9/2021
by admin HDC - Friday, 17 September 2021, 11:07 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân ...

Read the rest of this topic
(365 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày 04/9/2021.
by admin HDC - Saturday, 4 September 2021, 7:06 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN như ...

Read the rest of this topic
(321 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ
by admin HDC - Saturday, 17 July 2021, 4:56 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

 ...

Read the rest of this topic
(485 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐHKH XH-NV
by admin HDC - Saturday, 17 July 2021, 4:55 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi...

Read the rest of this topic
(503 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế
by admin HDC - Saturday, 17 July 2021, 4:53 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sin...

Read the rest of this topic
(473 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Thời gian thi: Ngày 04/7/2021
by admin HDC - Sunday, 4 July 2021, 7:57 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

DANH SÁCH SINH ...
Read the rest of this topic
(328 words)