Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
by admin HDC - Thursday, 9 January 2020, 11:38 AM
 

Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: (Sinh viên nhận Chứng chỉ tại Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác HSSV của trường mình)

- Kết quả thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, đợt thi ngày 04/01/2020

- Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, đợt thi ngày 01/12/2019

- Kết quả thi ...

Read the rest of this topic
(195 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
by admin HDC - Monday, 11 November 2019, 3:44 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng ...

Read the rest of this topic
(503 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
by admin HDC - Thursday, 24 October 2019, 8:59 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN như ...

Read the rest of this topic
(498 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
by admin HDC - Wednesday, 11 September 2019, 10:58 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

           

            Căn cứ Công văn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ;

Trung tâm Dự báo và ...

Read the rest of this topic
(313 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
by admin HDC - Friday, 6 September 2019, 12:22 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN như sau:

           ...

Read the rest of this topic
(520 words)
 
Picture of admin HDC
Thông báo kế hoạch tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa Khoa học Tự nhiên
by admin HDC - Friday, 6 September 2019, 12:21 PM
 

Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực thông báo kế hoạch tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa Khoa học Tự nhiên, diện xét tốt nghiệp năm học 2019-2020 như sau:

            1. Đối tượng học và thi kỹ bổ trợ

            Sinh viên đại...

Read the rest of this topic
(790 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN
by admin HDC - Monday, 5 August 2019, 3:45 PM
 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN

 

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-TTDB&PTNNL ngày 20/5/2019 của Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực về việc thành lập hội đồng thi lại, thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã h...

Read the rest of this topic
(322 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
by admin HDC - Tuesday, 16 July 2019, 11:33 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và ...

Read the rest of this topic
(467 words)