Bỏ qua tin tức chung

Tin tức chung

Hình của admin HDC
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Bởi admin HDC - Thứ năm, 17 Tháng một 2019, 2:43 PM
 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cụ thể như sau:

1. Địa điểm ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(299 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ hai, 26 Tháng mười một 2018, 11:26 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(491 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ hai, 19 Tháng mười một 2018, 9:16 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Khoa Y Dược, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Si...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(475 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế
Bởi admin HDC - Thứ sáu, 2 Tháng mười một 2018, 3:58 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(522 từ)
Hình của admin HDC
Danh sách sinh viên được cấp tài khoản học ký năng bổ trợ năm 2018-2019
Bởi admin HDC - Thứ năm, 11 Tháng mười 2018, 10:38 AM
 

Danh sách sinh viên được cấp tài khoản học ký năng bổ trợ năm 2018-2019:

- Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

- Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

Sinh viên không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0916.121.322, email: quynhgh@gmail.com

Hình của admin HDC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN
Bởi admin HDC - Thứ sáu, 1 Tháng sáu 2018, 12:03 PM
 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN

 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTDB&PTNNL ngày 07/5/2018 của Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực về việc thành lập hội đồng thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hội đồng thi kỹ ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(349 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ năm, 17 Tháng năm 2018, 2:38 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN như...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(513 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Bởi admin HDC - Thứ hai, 7 Tháng năm 2018, 1:28 PM
 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Căn cứ hợp tác, thống nhất giữa Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc đào tạo Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(306 từ)