Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
by admin HDC - Tuesday, 16 July 2019, 11:33 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và ...

Read the rest of this topic
(467 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
by admin HDC - Monday, 24 June 2019, 12:10 PM
 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Căn cứ hợp tác, thống nhất giữa Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc đào tạo Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học...

Read the rest of this topic
(307 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO ngày 20/5/2019 Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
by admin HDC - Thursday, 6 June 2019, 8:45 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN như...

Read the rest of this topic
(503 words)
 
Picture of admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
by admin HDC - Friday, 31 May 2019, 3:55 PM
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN ngày 20/4/2019.
by admin HDC - Thursday, 11 April 2019, 8:57 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

      ...

Read the rest of this topic
(413 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN
by admin HDC - Monday, 1 April 2019, 3:37 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh ...

Read the rest of this topic
(498 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
by admin HDC - Thursday, 7 March 2019, 10:56 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN như sau:

          1. ...

Read the rest of this topic
(522 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
by admin HDC - Thursday, 17 January 2019, 2:43 PM
 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cụ thể như sau:

1. Địa điểm ...

Read the rest of this topic
(299 words)