Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of admin HDC
17/09/2020: THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
by admin HDC - Monday, 21 September 2020, 10:12 AM
 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Căn cứ hợp tác, thống nhất giữa Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc đào tạo Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học...

Read the rest of this topic
(325 words)
 
Picture of admin HDC
Tạm dừng việc tổ chức các lớp đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp đối với sinh viên Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn trong tháng 8 năm 2020
by admin HDC - Friday, 31 July 2020, 11:38 AM
 

Thực hiện công văn số 2189/ĐHQGHN-CT&HSSV ngày 30/7/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo:

  1. Tạm dừng việc tổ chức các lớp đào tạo Kỹ năng bổ tr...
Read the rest of this topic
(226 words)
 
Picture of admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
by admin HDC - Thursday, 30 July 2020, 5:47 PM
 

Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: (Sinh viên nhận Chứng chỉ tại Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác HSSV của trường mình)

- Tạm dừng lịch học Kỹ năng bổ trợ trên lớp đối với sinh viên Trường ĐH KHXH và Nhân văn các ngày học trong tháng 8 năm 2020.

- Kết quả thi cấu phần trực tuyến Kỹ năng bổ ...

Read the rest of this topic
(476 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức học trên lớp và thi kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến ngày 18-19/7/2020 cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
by admin HDC - Thursday, 23 July 2020, 10:58 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học trên lớp và thi kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến ngày 18-19/7/2020 cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức học trên lớp và thi kỹ năng bổ trợ cấu phầ...

Read the rest of this topic
(612 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
by admin HDC - Sunday, 19 July 2020, 1:49 PM
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợcho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHNnhư sau:

1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

Sinh ...

Read the rest of this topic
(504 words)
 
Picture of admin HDC
Học đúng các kỹ năng đã đăng ký
by admin HDC - Monday, 6 July 2020, 9:09 AM
 

- Học các kỹ năng:

Sau khi đăng nhập click vào "My Classes" sau đó click vào "Danh sách các kỹ năng bổ trợ", Danh sách các kỹ năng hiện ra, click vào kỹ năng muốn học để học:

 

Hướng dẫn đăng ký các kỹ năng:

 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ Ngày 08, 09, 10, 11 và 12/7/2020 cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN
by admin HDC - Wednesday, 1 July 2020, 9:44 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

            Si...

Read the rest of this topic
(505 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN
by admin HDC - Thursday, 11 June 2020, 10:37 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự ...

Read the rest of this topic
(476 words)