Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of admin HDC
Thông báo tạm dừng: thi trên máy môn kỹ năng bổ trợ ngày 14/3/2020 và lịch học trên lớp ngày 15, 21, 22/3/2020.
by admin HDC - Tuesday, 10 March 2020, 9:38 AM
 

Căn cứ Thông báo số 5 ngày 7/3/2020 của Ban chỉ đạo của ĐHQGHN về phòng, chống virus Corona 2019 (COVID-19), Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực Thông báo những nội dung sau về việc đào tạo Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐH KH XH và Nhân văn:


1. Tạm dừng: lịch thi trên máy ngày 14/3/2020 và lịch học trên lớp các ngày 15, 21, 22/3/2020. 

2. Lịch thi trên máy và lịch học trên lớp sẽ được Trung tâm thông báo sau ngày 15/3/2020.

Trân trọng!
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN
by admin HDC - Monday, 17 February 2020, 11:18 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Khoa Y Dược, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

        ...

Read the rest of this topic
(475 words)
 
Picture of admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
by admin HDC - Thursday, 9 January 2020, 11:38 AM
 

Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: (Sinh viên nhận Chứng chỉ tại Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác HSSV của trường mình)

- Kết quả thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, đợt thi ngày 04/01/2020

- Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, đợt thi ngày 01/12/2019

- Kết quả thi ...

Read the rest of this topic
(195 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
by admin HDC - Monday, 11 November 2019, 3:44 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng ...

Read the rest of this topic
(503 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
by admin HDC - Thursday, 24 October 2019, 8:59 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN như ...

Read the rest of this topic
(498 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
by admin HDC - Wednesday, 11 September 2019, 10:58 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

           

            Căn cứ Công văn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ;

Trung tâm Dự báo và ...

Read the rest of this topic
(313 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
by admin HDC - Friday, 6 September 2019, 12:22 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN như sau:

           ...

Read the rest of this topic
(520 words)
 
Picture of admin HDC
Thông báo kế hoạch tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa Khoa học Tự nhiên
by admin HDC - Friday, 6 September 2019, 12:21 PM
 

Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực thông báo kế hoạch tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa Khoa học Tự nhiên, diện xét tốt nghiệp năm học 2019-2020 như sau:

            1. Đối tượng học và thi kỹ bổ trợ

            Sinh viên đại...

Read the rest of this topic
(790 words)