Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
by admin HDC - Tuesday, 14 June 2022, 3:52 PM
 

Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: (Mọi khiếu lại, thắc mắc về kết quả thi chỉ được giải quyết trong vòng 10 ngày kể từ ngày Quyết định công nhận kết quả thi, Sinh viên nhận Chứng chỉ tại Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác HSSV của trường mình)

 - Kết quả Tổng hợp Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH ...

Read the rest of this topic
(1120 words)
 
Picture of admin HDC
Thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 24/4/2022
by admin HDC - Sunday, 24 April 2022, 8:04 AM
 
Thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên...

Read the rest of this topic
(361 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ, Trường Quốc tế, ĐHQGHN
by admin HDC - Friday, 15 April 2022, 3:44 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên của Trường Đại học...

Read the rest of this topic
(352 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức dạy, học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
by admin HDC - Thursday, 7 April 2022, 11:04 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức dạy, học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

          Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch theo quy định, đồng thời vẫn triển khai chương trình dạy...

Read the rest of this topic
(378 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế sáng 26/12
by admin HDC - Sunday, 26 December 2021, 4:29 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên, chi tiết như sau:

1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

Sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN (Danh sáchkèm theo).

2. Thời gian ...

Read the rest of this topic
(1292 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN 14h50 ngày 05/12/2021
by admin HDC - Friday, 3 December 2021, 10:51 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN. (...

Read the rest of this topic
(364 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên của Trường Đại học học Công nghệ 14h50 ngày 05/12/2021
by admin HDC - Friday, 3 December 2021, 10:49 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên của Trường ...

Read the rest of this topic
(337 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Công nghệ, buồi chiều ngày 07/11/2021
by admin HDC - Friday, 5 November 2021, 6:38 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Công nghệ

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên củ...

Read the rest of this topic
(341 words)