Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế sáng 26/12
by admin HDC - Sunday, 26 December 2021, 4:29 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên, chi tiết như sau:

1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

Sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN (Danh sáchkèm theo).

2. Thời gian ...

Read the rest of this topic
(1292 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN 14h50 ngày 05/12/2021
by admin HDC - Friday, 3 December 2021, 10:51 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN. (...

Read the rest of this topic
(364 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên của Trường Đại học học Công nghệ 14h50 ngày 05/12/2021
by admin HDC - Friday, 3 December 2021, 10:49 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên của Trường ...

Read the rest of this topic
(337 words)
 
Picture of admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
by admin HDC - Monday, 15 November 2021, 7:26 PM
 

Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: (Mọi khiếu lại, thắc mắc về kết quả thi chỉ được giải quyết trong vòng 10 ngày kể từ ngày thi, Sinh viên nhận Chứng chỉ tại Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác HSSV của trường mình)

- Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, đợt thi ngày 07/11/2021

- K...

Read the rest of this topic
(940 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Công nghệ, buồi chiều ngày 07/11/2021
by admin HDC - Friday, 5 November 2021, 6:38 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Công nghệ

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên củ...

Read the rest of this topic
(341 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên VB 2 Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn Phòng - sáng 26/9/2021
by admin HDC - Sunday, 26 September 2021, 3:24 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên của Trường Đại học Khoa học...

Read the rest of this topic
(367 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - chiều ngày 26/9/2021
by admin HDC - Friday, 17 September 2021, 11:07 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân ...

Read the rest of this topic
(365 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày 04/9/2021.
by admin HDC - Saturday, 4 September 2021, 7:06 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN như ...

Read the rest of this topic
(321 words)