Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại kỹ năng bổ trợ cho sinh viên
by admin HDC - Tuesday, 20 June 2017, 8:29 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi lại kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

            Sinh viên...

Read the rest of this topic
(651 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN
by admin HDC - Friday, 2 June 2017, 9:44 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

      ...

Read the rest of this topic
(516 words)
 
Picture of admin HDC
Thông báo kế hoạch tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Giáo dục, Khoa Luật, ĐHQGHN
by admin HDC - Monday, 15 May 2017, 10:48 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

khóa QH-2013, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ...

Read the rest of this topic
(489 words)
 
Picture of admin HDC
Thông báo tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ, Khoa Luật, Khoa Y Dược
by admin HDC - Thursday, 11 May 2017, 8:18 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

khóa QH-2013, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học ...

Read the rest of this topic
(593 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
by admin HDC - Friday, 21 April 2017, 3:01 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi ...

Read the rest of this topic
(531 words)
 
Picture of admin HDC
DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ
by admin HDC - Wednesday, 19 April 2017, 4:21 PM
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ

- Dự kiến thi bổ sung, thi lại vào ngày 20-21/5/2017 tại Phòng máy BC301 và BC401, nhà BC, Trường ĐHKH Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Lịch chính thức được thông báo đầu tháng 5/2017 kèm danh sách phân ca thi cụ thể.

Danh sách sinh viên:

1. Trường ĐH KH Tự nhiên

2. Trường ĐH KHXH và Nhân văn

3. Trường ĐH Công nghệ

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Khoa Luật

 

 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN
by admin HDC - Wednesday, 29 March 2017, 9:16 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Khoa Y Dược, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

        ...

Read the rest of this topic
(2972 words)