Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
by admin HDC - Wednesday, 15 November 2017, 3:09 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN ...

Read the rest of this topic
(531 words)
 
Picture of admin HDC
Thông báo V/v Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
by admin HDC - Thursday, 9 November 2017, 10:31 AM
 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Căn cứ hợp tác, thống nhất giữa Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc đào tạo Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học...

Read the rest of this topic
(299 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khóa QH-2013, ĐHQGHN
by admin HDC - Wednesday, 8 November 2017, 4:34 PM
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khóa QH-2013, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Tự ...

Read the rest of this topic
(441 words)
 
Picture of admin HDC
Danh sách sinh viên Khoa Quốc tế đăng ký 5 Kỹ năng bổ trợ
by admin HDC - Wednesday, 8 November 2017, 11:09 AM
 

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực Thông báo:

Danh sách sinh viên Khoa Quốc tế đăng ký 5 Kỹ năng bổ trợ.

 
Picture of admin HDC
Học đúng 5 kỹ năng đã đăng ký
by admin HDC - Friday, 3 November 2017, 9:27 AM
 

- Học các kỹ năng:

Sau khi đăng nhập click vào "My Classes" sau đó click vào "Danh sách các kỹ năng bổ trợ", Danh sách các kỹ năng hiện ra, click vào kỹ năng đã đăng ký để học:

 

- Hoàn thành đăng ký các kỹ năng:

- Nếu chưa hoàn thành đăng ký 5 kỹ năng: xem chi tiết tại đây

 
Picture of admin HDC
Danh sách Sinh viên Trường ĐH KHXH và Nhân văn đăng ký 3 kỹ năng bổ trợ
by admin HDC - Monday, 30 October 2017, 10:37 AM
 
Picture of admin HDC
Thông báo tạm dừng học kỹ năng bổ trợ từ 8h đến 18h các ngày từ ngày 12 đến ngày 19/12/2016 để phục vụ công tác thi.
by admin HDC - Wednesday, 7 December 2016, 10:55 PM
 

THÔNG BÁO

Thông báo tạm dừng học kỹ năng bổ trợ từ 8h đến 18h các ngày từ ngày 12 đến ngày 19/12/2016 để phục vụ công tác thi.

Sau thời gian trên sinh viên truy cập học bình thường. Các em sinh viên sắp xếp thời gian học, đăng ký 5 kỹ năng để đủ điều kiện dự thi,

Trân trọng thông báo.