Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
by admin HDC - Wednesday, 10 January 2018, 10:16 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN như sau:

           ...

Read the rest of this topic
(531 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN
by admin HDC - Thursday, 28 December 2017, 10:08 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

            Sinh ...

Read the rest of this topic
(420 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
by admin HDC - Friday, 8 December 2017, 2:05 PM
 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Căn cứ hợp tác, thống nhất giữa Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc đào tạo Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

...Read the rest of this topic
(367 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN TRƯỜNG ĐHKHXH VÀ NHÂN VĂN
by admin HDC - Saturday, 2 December 2017, 2:53 PM
 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN

 

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-TTDB&PTNNL ngày 08/11/2017 của Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực về việc thành lập hội đồng thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hội đồng thi kỹ ...

Read the rest of this topic
(341 words)
 
Picture of admin HDC
Thông báo V/v Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
by admin HDC - Wednesday, 29 November 2017, 9:50 AM
 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Căn cứ hợp tác, thống nhất giữa Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc đào tạo Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học...

Read the rest of this topic
(299 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN
by admin HDC - Thursday, 23 November 2017, 4:21 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

            Si...

Read the rest of this topic
(494 words)
 
Picture of admin HDC
Danh sách sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đăng ký 7 kỹ năng trên hệ thống
by admin HDC - Wednesday, 22 November 2017, 2:46 PM
 

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân thông thông báo đến các em sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên một số nội dung bắt buộc về việc học kỹ năng bổ trợ như sau:

Read the rest of this topic
(236 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược
by admin HDC - Monday, 20 November 2017, 2:07 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Khoa Y Dược, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

        ...

Read the rest of this topic
(471 words)