Bỏ qua tin tức chung

Tin tức chung

Hình của admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
Bởi admin HDC - Thứ ba, 14 Tháng sáu 2022, 3:52 PM
 

Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: (Mọi khiếu lại, thắc mắc về kết quả thi chỉ được giải quyết trong vòng 10 ngày kể từ ngày Quyết định công nhận kết quả thi, Sinh viên nhận Chứng chỉ tại Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác HSSV của trường mình)

 - Kết quả Tổng hợp Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(1120 từ)
Hình của admin HDC
Thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 24/4/2022
Bởi admin HDC - Chủ nhật, 24 Tháng tư 2022, 8:04 AM
 
Thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(361 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ, Trường Quốc tế, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ sáu, 15 Tháng tư 2022, 3:44 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên của Trường Đại học...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(352 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức dạy, học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Bởi admin HDC - Thứ năm, 7 Tháng tư 2022, 11:04 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức dạy, học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

          Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch theo quy định, đồng thời vẫn triển khai chương trình dạy...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(378 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế sáng 26/12
Bởi admin HDC - Chủ nhật, 26 Tháng mười hai 2021, 4:29 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên, chi tiết như sau:

1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

Sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN (Danh sáchkèm theo).

2. Thời gian ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(1292 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN 14h50 ngày 05/12/2021
Bởi admin HDC - Thứ sáu, 3 Tháng mười hai 2021, 10:51 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN. (...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(364 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên của Trường Đại học học Công nghệ 14h50 ngày 05/12/2021
Bởi admin HDC - Thứ sáu, 3 Tháng mười hai 2021, 10:49 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên của Trường ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(337 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Công nghệ, buồi chiều ngày 07/11/2021
Bởi admin HDC - Thứ sáu, 5 Tháng mười một 2021, 6:38 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Công nghệ

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên củ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(341 từ)