Bỏ qua tin tức chung

Tin tức chung

Hình của admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
Bởi admin HDC - Thứ ba, 2 Tháng sáu 2020, 8:44 AM
 
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ hai, 25 Tháng năm 2020, 6:15 PM
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợcho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHNnhư sau:

1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

Sinh ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(504 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Y Dược, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ sáu, 15 Tháng năm 2020, 3:42 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Y Dược, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức học, thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(445 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ ba, 12 Tháng năm 2020, 4:23 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

      ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(477 từ)
Hình của admin HDC
Thông báo tạm dừng: thi trên máy môn kỹ năng bổ trợ ngày 14/3/2020 và lịch học trên lớp ngày 15, 21, 22/3/2020.
Bởi admin HDC - Thứ ba, 10 Tháng ba 2020, 9:38 AM
 

Căn cứ Thông báo số 5 ngày 7/3/2020 của Ban chỉ đạo của ĐHQGHN về phòng, chống virus Corona 2019 (COVID-19), Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực Thông báo những nội dung sau về việc đào tạo Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐH KH XH và Nhân văn:


1. Tạm dừng: lịch thi trên máy ngày 14/3/2020 và lịch học trên lớp các ngày 15, 21, 22/3/2020. 

2. Lịch thi trên máy và lịch học trên lớp sẽ được Trung tâm thông báo sau ngày 15/3/2020.

Trân trọng!
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ hai, 17 Tháng hai 2020, 11:18 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Khoa Y Dược, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

        ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(475 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ hai, 11 Tháng mười một 2019, 3:44 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(503 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ năm, 24 Tháng mười 2019, 8:59 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN như ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(498 từ)