Bỏ qua tin tức chung

Tin tức chung

Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ hai, 11 Tháng mười một 2019, 3:44 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(503 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ năm, 24 Tháng mười 2019, 8:59 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN như ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(498 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ tư, 11 Tháng chín 2019, 10:58 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

           

            Căn cứ Công văn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ;

Trung tâm Dự báo và ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(313 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ sáu, 6 Tháng chín 2019, 12:22 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN như sau:

           ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(520 từ)
Hình của admin HDC
Thông báo kế hoạch tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa Khoa học Tự nhiên
Bởi admin HDC - Thứ sáu, 6 Tháng chín 2019, 12:21 PM
 

Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực thông báo kế hoạch tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa Khoa học Tự nhiên, diện xét tốt nghiệp năm học 2019-2020 như sau:

            1. Đối tượng học và thi kỹ bổ trợ

            Sinh viên đại...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(790 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN
Bởi admin HDC - Thứ hai, 5 Tháng tám 2019, 3:45 PM
 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN

 

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-TTDB&PTNNL ngày 20/5/2019 của Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực về việc thành lập hội đồng thi lại, thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã h...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(322 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ ba, 16 Tháng bảy 2019, 11:33 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(467 từ)