Bỏ qua tin tức chung

Tin tức chung

Hình của admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
Bởi admin HDC - Thứ ba, 20 Tháng bảy 2021, 11:13 PM
 

Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: (Mọi khiếu lại, thắc mắc về kết quả thi chỉ được giải quyết trong vòng 10 ngày kể từ ngày thi, Sinh viên nhận Chứng chỉ tại Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác HSSV của trường mình)

- Kết quả thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH KH Tự ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(822 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ
Bởi admin HDC - Thứ bảy, 17 Tháng bảy 2021, 4:56 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

 ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(485 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐHKH XH-NV
Bởi admin HDC - Thứ bảy, 17 Tháng bảy 2021, 4:55 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(503 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế
Bởi admin HDC - Thứ bảy, 17 Tháng bảy 2021, 4:53 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sin...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(473 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Thời gian thi: Ngày 04/7/2021
Bởi admin HDC - Chủ nhật, 4 Tháng bảy 2021, 7:57 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

DANH SÁCH SINH ...
Đọc phần còn lại của chủ đề
(328 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thời gian thi: từ 16h30 đến 17h00, buổi chiều ngày 03/7/2021
Bởi admin HDC - Thứ bảy, 3 Tháng bảy 2021, 12:26 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức học thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và ...

Đọc phần còn lại của chủ đề
(354 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, Thời gian thi: từ 14h00 đến 14h50, buổi chiều ngày 03/7/2021
Bởi admin HDC - Thứ bảy, 3 Tháng bảy 2021, 12:23 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

LỊCH THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ
SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ...
Đọc phần còn lại của chủ đề
(266 từ)
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thời gian thi: 15h00 đến 15h50, ngày 04/7/2021
Bởi admin HDC - Thứ bảy, 3 Tháng bảy 2021, 12:20 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:

KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG...
Đọc phần còn lại của chủ đề
(281 từ)