Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
by admin HDC - Tuesday, 20 July 2021, 11:13 PM
 

Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: (Mọi khiếu lại, thắc mắc về kết quả thi chỉ được giải quyết trong vòng 10 ngày kể từ ngày thi, Sinh viên nhận Chứng chỉ tại Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác HSSV của trường mình)

- Kết quả thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH KH Tự ...

Read the rest of this topic
(822 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ
by admin HDC - Saturday, 17 July 2021, 4:56 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

 ...

Read the rest of this topic
(485 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐHKH XH-NV
by admin HDC - Saturday, 17 July 2021, 4:55 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi...

Read the rest of this topic
(503 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế
by admin HDC - Saturday, 17 July 2021, 4:53 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

 

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sin...

Read the rest of this topic
(473 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Thời gian thi: Ngày 04/7/2021
by admin HDC - Sunday, 4 July 2021, 7:57 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

DANH SÁCH SINH ...
Read the rest of this topic
(328 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thời gian thi: từ 16h30 đến 17h00, buổi chiều ngày 03/7/2021
by admin HDC - Saturday, 3 July 2021, 12:26 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức học thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và ...

Read the rest of this topic
(354 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, Thời gian thi: từ 14h00 đến 14h50, buổi chiều ngày 03/7/2021
by admin HDC - Saturday, 3 July 2021, 12:23 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

LỊCH THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ
SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ...
Read the rest of this topic
(266 words)
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thời gian thi: 15h00 đến 15h50, ngày 04/7/2021
by admin HDC - Saturday, 3 July 2021, 12:20 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:

KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG...
Read the rest of this topic
(281 words)