Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức học trên lớp và thi kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến ngày 18-19/7/2020 cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
by admin HDC - Thursday, 23 July 2020, 10:58 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học trên lớp và thi kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến ngày 18-19/7/2020 cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức học trên lớp và thi kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng học và thi kỹ năng bổ trợ

            Sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. (có danh sách kèm theo).

            2. Thời gian

a. Thời gian thi:

Thời gian thi: Ngày 18 và 19/7/2020. Sinh viên tham dự đợt thi được sắp xếp vào các ca thi, phòng thi, ngày thi theo danh sách kèm theo.

Thời gian mỗi ca thi: 30 phút.

Thời gian phân ca thi cụ thể:

Buổi sáng Buổi chiều
Ca 1 08h00 - 08h30 Ca 6 13h00 - 13h30
Ca 2 08h40 - 09h10 Ca 7 13h40 - 14h10
Ca 3 09h20 - 09h50 Ca 8 14h20 - 14h50
Ca 4 10h00 - 10h30 Ca 9 15h00 - 15h30
Ca 5 10h40 - 11h10 Ca 10 15h40 - 16h10

b. Thời gian học:các lớp học được sắp xếp vào các buổi học, phòng học theo danh sách kèm theo.

3. Địa điểm:

a. Địa điểm thi: Phòng máy tính BC 301 và BC 302, nhà BC, Trường ĐHKH Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

b. Địa điểm học: Phòng 203 và 204 nhà G.

4. Lưu ý đối với sinh viên:

a. Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên/chứng minh thư trước khi vào phòng thi. Sinh viên tham dự thi theo đúng ca.

b. Khi đi thi, sinh viên phải có mặt đúng giờ, nếu muộn ca thi quá 15 phút, sinh viên không được tham dự thi.

c. Sinh viên đăng ký học kỹ năng nào thi đúng kỹ năng đó. Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn thi trên website học kỹ năng bổ trợ.

d. Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp theo quy định.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN

 Địa chỉ: Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.   Điện thoại: 042 2142 898

Cán bộ chuyên trách:

 Mr. Giang Hồng Quỳnh, Trung tâm DB&PTNNL, điện thoại 0916.121.322,  email: quynhgh@gmail.com

Trân trọng thông báo ./.