Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
Tạm dừng việc tổ chức các lớp đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp đối với sinh viên Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn trong tháng 8 năm 2020
by admin HDC - Friday, 31 July 2020, 11:38 AM
 

Thực hiện công văn số 2189/ĐHQGHN-CT&HSSV ngày 30/7/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo:

  1. Tạm dừng việc tổ chức các lớp đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp đối với sinh viên Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn trong tháng 8 năm 2020 theo Kế hoạch đào tạo tại Thông báo số 112/TB-DB&PTNNL ngày 03/7/2020 của Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực.
  2. Lịch tổ chức lại các lớp đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp sẽ được Trung tâm thông báo vào thời điểm thích hợp sau.

Trân trọng !