Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
17/09/2020: THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
by admin HDC - Monday, 19 October 2020, 4:13 PM
 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Căn cứ hợp tác, thống nhất giữa Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc đào tạo Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cụ thể như sau:

1. Địa điểm học: Phòng G202, G203, G204 Nhà G, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2. Thời gian: Buổi sáng: từ 8h00 đến 12h00; Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30; Các lớp học của các kỹ năng được sắp xếp theo chi tiết đính kèm.

3. Yêu cầu: Sinh viên đăng ký 3 kỹ năng nào tham dự đúng, đầy đủ các buổi học của các kỹ năng đã được sắp xếp; Có mặt tại phòng học trước 15 phút để nhận tài liệu.

Trân trọng thông báo.