Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN
by admin HDC - Friday, 25 December 2020, 8:46 AM
 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-DB&PTNNL ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực về việc thành lập hội đồng thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét kết quả thi Kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến ngày 21/12/2020. Hội đồng thi kỹ năng bổ trợ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (Trung tâm) trân trọng thông báo kết quả thi Kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến như sau:

  1. Công bố kết quả thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến (có danh sách kết quả kèm theo). Kết quả thi được thông báo công khai trên hệ thống học trực tuyến của Trung tâm.
  2. Trên cơ sở kết quả thi tại thông báo này, sinh viên có nhu cầu phúc khảo bài thi, đề nghị gửi đơn trực tiếp cho Hội đồng thi kỹ năng bổ trợ Trung tâm, số 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội kể từ ngày 23/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

            Trân trọng thông báo ./.