Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO V/v tạm dừng tổ chức thi Kỹ năng bổ trợ các ngày 15, 16/5/2021 và ngày 19, 20/5/2021
by admin HDC - Monday, 10 May 2021, 2:46 PM
 

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng tổ chức thi Kỹ năng bổ trợ

Thực hiện công văn số 1276/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 07/05/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực Thông báo những nội dung sau:

  1. Tạm dừng việc tổ chức thi Kỹ năng bổ trợ theo kế hoạch ngày 15, 16/05/2021 đối với Khoa Quốc tế, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH KHXH và Nhân văn, Trường ĐH KH Tự nhiên; ngày 19, 20/05/2021 đối với Trường ĐH Công nghệ.
  2. Các đơn vị đào tạo thông báo tới sinh viên về việc tạm dừng việc tổ chức thi Kỹ năng bổ trợ này.
  3. Lịch tổ chức thi Kỹ năng bổ trợ sẽ được Trung tâm thông báo vào thời điểm thích hợp sau.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

 

 

Trương Việt Hà