Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thời gian thi: 15h00 đến 15h50, ngày 04/7/2021
by admin HDC - Saturday, 3 July 2021, 12:20 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:

KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN
(Kèm theo Công văn số          /DB&PTNNL-ĐT ngày     /     /2021)  
- Thi trực tuyến trên hệ thống đào tạo Kỹ năng bổ trợ tại địa chỉ website: http://el.hdc.org.vn                
- Thời gian thi: 15h00 đến 15h50, ngày 04/7/2021                        
- Lưu ý:                 
  * Sinh viên truy cập bằng tài khoản thi trước 15 phút trước giờ thi để làm công tác chuẩn bị thi.              
  * Sinh viên tham gia đầy đủ, đúng giờ buổi Hướng dẫn thi và giải đáp thắc mắc lúc 11h00 ngày 03/7/2021 qua hệ thống Zoom meetings với ID: 975 8345 8233 Passcode: thiknm2021 hoặc qua đường link sau:    
  https://zoom.us/j/97583458233?pwd=V3dEdVZEZGZpR0dHVjlTUDJ3aXFlZz09              
  * Sinh viên thi 5 kỹ năng theo danh sách đã đăng ký:              
- Danh sách thi: đính kèm