Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, Thời gian thi: từ 14h00 đến 14h50, buổi chiều ngày 03/7/2021
by admin HDC - Saturday, 3 July 2021, 12:23 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

LỊCH THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ
SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN
(Kèm theo Công văn số          /DB&PTNNL-ĐT ngày     /     /2021)
- Thi trực tuyến trên hệ thống đào tạo Kỹ năng bổ trợ tại địa chỉ website: http://el.hdc.org.vn      
- Thời gian thi: từ 14h00 đến 14h50, buổi chiều ngày 03/7/2021      
- Lưu ý:       
  * Sinh viên truy cập bằng tài khoản thi trước 15 phút trước giờ thi để làm công tác chuẩn bị thi.
  * Sinh viên tham gia đầy đủ, đúng giờ buổi Hướng dẫn thi và giải đáp thắc mắc lúc 08h15 ngày 03/7/2021 qua hệ thống Zoom meetings với ID: 975 8345 8233 Passcode: thiknm2021 hoặc qua đường link sau:
  https://zoom.us/j/97583458233?pwd=V3dEdVZEZGZpR0dHVjlTUDJ3aXFlZz09
  * Sinh viên đăng ký 5 kỹ năng nào thì thi các kỹ năng đó.
- Danh sách thi: đính kèm