Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thời gian thi: từ 16h30 đến 17h00, buổi chiều ngày 03/7/2021
by admin HDC - Saturday, 3 July 2021, 12:26 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức học thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN như sau:

KẾ HOẠCH THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
(Kèm theo Công văn số           /DB&PTNNL-ĐT ngày       /      /2021)
- Thi trực tuyến trên hệ thống đào tạo Kỹ năng bổ trợ tại địa chỉ website: http://el.hdc.org.vn  
- Thời gian thi: từ 16h30 đến 17h00, buổi chiều ngày 03/7/2021  
- Lưu ý:   
  * Sinh viên truy cập bằng tài khoản thi trước 15 phút trước giờ thi để làm công tác chuẩn bị thi.
  * Sinh viên tham gia đầy đủ, đúng giờ buổi Hướng dẫn thi và giải đáp thắc mắc lúc 09h15 ngày 03/7/2021 qua hệ thống Zoom meetings với ID: 975 8345 8233 Passcode: thiknm2021 hoặc qua đường link sau:
  https://zoom.us/j/97583458233?pwd=V3dEdVZEZGZpR0dHVjlTUDJ3aXFlZz09
  * Danh sách 3 kỹ năng thi trực tuyến:
    Kỹ năng Số Tên kỹ năng    
    10 Bí quyết quản lý thời gian hiệu quả    
    12 Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công    
    29 Kỹ năng thuyết trình ấn tượng    
- Danh sách thi: đính kèm