Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Thời gian thi: Ngày 04/7/2021
by admin HDC - Sunday, 4 July 2021, 7:57 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN như sau:

DANH SÁCH SINH VIÊN THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN
(Kèm theo Công văn số     119     /DB&PTNNL-ĐT ngày  25   /   6  /2021)
- Thi trực tuyến trên hệ thống đào tạo Kỹ năng bổ trợ tại địa chỉ website: http://el.hdc.org.vn                
- Thời gian thi: Ngày 04/7/2021                          
- Ca thi:                              
  Ca thi Thời gian thi ngày 04/7/2021 Thời gian hướng dẫn thi ngày 03/7/2021 qua Zoom                
  Ca 1 08h00 - 08h50 10h00 ngày 03/7/2021                
  Ca 2 09h10 - 10h00                
  Ca 3 10h20 - 11h10 10h30 ngày 03/7/2023                
  Ca 4 11h30 - 12h20                
- Lưu ý:                 
  * Sinh viên truy cập bằng tài khoản thi trước 15 phút trước giờ thi để làm công tác chuẩn bị thi.          
  * Sinh viên tham gia đầy đủ, đúng giờ buổi Hướng dẫn thi và giải đáp thắc mắc ngày 03/7/2021 qua hệ thống Zoom meetings với ID: 975 8345 8233 Passcode: thiknm2021 hoặc qua đường link sau:
  https://zoom.us/j/97583458233?pwd=V3dEdVZEZGZpR0dHVjlTUDJ3aXFlZz09          
  * Sinh viên thi 5 kỹ năng theo danh sách đã đăng ký:          
- Danh sách ca thi: đính kèm