Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ, Trường Quốc tế, ĐHQGHN
by admin HDC - Friday, 15 April 2022, 3:44 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

          Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên chi tiết như sau:

          1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

          Sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ, Trường Quốc tế, ĐHQGHN. (Có Danh sách kèm theo).

          2. Thời gian thi

Thời gian hướng dẫn thi: 08h30 ngày 24/04/2022. Sinh viên tham gia hướng dẫn thi qua Zoom meetings với thông tin sau: ID: 993 9277 3166 Mật khẩu: kynangmem

Thời gian thi: từ 09h00 đến 09h50 ngày 24/04/2022. (Hướng dẫn thi, ca thi chi tiết trong danh sách kèm theo).

3. Lưu ý đối với sinh viên:

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, sinh viên chủ động phòng tránh dịch bệnh theo quy định, cập nhật thường xuyên email, thông báo của Nhà trường để truy cập và tham gia đầy đủ, đúng thời gian thi.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN

            Địa chỉ: Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0242 2142 898

Cán bộ chuyên trách:

 ThS. Giang Hồng Quỳnh, Trung tâm DB&PTNNL, điện thoại 0916.121.322,  email: quynhgh@gmail.com

Trân trọng thông báo ./.