Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
Thông báo tạm dừng học kỹ năng bổ trợ từ 8h đến 18h các ngày từ ngày 12 đến ngày 19/12/2016 để phục vụ công tác thi.
by admin HDC - Wednesday, 7 December 2016, 10:55 PM
 

THÔNG BÁO

Thông báo tạm dừng học kỹ năng bổ trợ từ 8h đến 18h các ngày từ ngày 12 đến ngày 19/12/2016 để phục vụ công tác thi.

Sau thời gian trên sinh viên truy cập học bình thường. Các em sinh viên sắp xếp thời gian học, đăng ký 5 kỹ năng để đủ điều kiện dự thi,

Trân trọng thông báo.