Tin tức chung

 
 
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Kinh tế và Khoa Quốc tế, ĐHQGHN
Bởi admin HDC - Thứ ba, 27 Tháng mười hai 2016, 5:08 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Kinh tế và Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013, Trường Đại học Kinh tế và Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

            Sinh viên khóa QH-2013của Trường Đại học Kinh tế và Khoa Quốc tế, ĐHQGHN. Có Danh sách kèm theo.

            2. Thời gian thi

Thời gian thi: từ 10h00 - 10h50 ngày 15/01/2017.Sinh viên tham dự đợt thi được sắp xếp vào các ca thi, phòng thi, ngày thi theo danh sách kèm theo.

Thời gian mỗi ca thi: 50 phút.

3. Địa điểm thi: Phòng máy tính 506 tầng 5, nhà K1, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội. 

4. Lưu ý đối với sinh viên:

a. Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên/chứng minh thư trước khi vào phòng thi. Sinh viên tham dự thi theo đúng ca.

b. Khi đi thi, sinh viên phải có mặt đúng giờ, nếu muộn ca thi quá 15 phút, sinh viên không được tham dự đợt thi và sẽ tham dự đợt thi lại, thi bổ sung (theo lịch của Trung tâm DB&PTNNL).

c. Sinh viên đăng ký học 5 kỹ năng nào thi đúng 5 kỹ năng đó. Sinh viên phải ghi nhớ 5 kỹ năng đã đăng ký và đọc kỹ hướng dẫn thi trên website học kỹ năng bổ trợ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN

 Địa chỉ: Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.   Điện thoại: 042 2142 898

Cán bộ chuyên trách:

 Mr. Giang Hồng Quỳnh, Trung tâm DB&PTNNL, điện thoại 0916.121.322,  email: quynhgh@gmail.com

Trân trọng thông báo ./.

- DANH SÁCH PHÂN CA THI:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH PHÂN CA THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CHO SINH VIÊN KHÓA QH-2013
KHOA QUỐC TẾ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
(Kèm theo Công văn số          /TB-TTDB&PTNNL ngày        /      /2016)
- Địa điểm thi: Phòng máy tính 506 tầng 5, nhà K1, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội.
- Ngày thi: 15/01/2017; Ca thi: 3; Thời gian: 10h00-10h50              
- Lưu ý: Sinh viên phải có mặt trước ca thi 15 phút tại phòng thi.             
STT Mã SV Họ, đệm Tên Ngày sinh Ngành học Lớp Nơi sinh Trường/ Khoa Ca thi Phòng thi Ngày thi
Ngày Tháng Năm
1 11071329 Phạm Thị Bích Ngọc 6 10 1993 Kinh doanh quốc tế IB2013A Hải Dương Khoa Quốc tế Ca 3 506 15/01/2017
2 12071027 Nguyễn Minh Đức 21 8 1994 Kinh doanh quốc tế IB2013B Hà Nội Ca 3 506 15/01/2017
3 12071031 Vũ Ngân Giang 3 11 1994 Kinh doanh quốc tế IB2013C Hà Nội Ca 3 506 15/01/2017
4 12071045 Lê Hồng  Hiếu 30 6 1994 Kinh doanh quốc tế IB2013C Hà Nội Ca 3 506 15/01/2017
5 12071132 Nguyễn Minh  Quang 14 5 1994 Kinh doanh quốc tế IB2013C Hà Nội Ca 3 506 15/01/2017
6 13050697 Nguyễn Thị Huyền 9 8 1995 Tài chính ngân hàng    Vĩnh Phúc Trường Đại học Kinh tế Ca 3 506 15/01/2017
7 13050597 Đàm Thị Nguyệt 6 9 1994 Kinh tế phát triển   Hải Dương Ca 3 506 15/01/2017
8 13050116 Nguyễn Thị Thanh Hải 14 8 1995 Kinh tế Quốc tế   Hải Dương Ca 3 506 15/01/2017
9 13050357 Nguyễn Hải 26 1 1996 Quản trị kinh doanh   Thái Bình Ca 3 506 15/01/2017
10 13050665 Trần Thị Thu Phương 19 10 1995 Quản trị kinh doanh   Hà Nam Ca 3 506 15/01/2017
11 13050633 Trần Thị Phương Ngân 19 8 1995 Tài chính ngân hàng CLC   Thái Bình Ca 3 506 15/01/2017
12 13050215 Nguyễn Thị Thùy Dương 25 8 1995 Tài chính ngân hàng    Hà Nam Ca 3 506 15/01/2017
13 13050308 Võ Thị Huyền Nhi 27 6 1995 Kế toán   Nghệ An Ca 3 506 15/01/2017
14 13050153 Bùi Phương Nam 28 10 1995 Kinh tế Quốc tế - CLC   Hà Nội Ca 3 506 15/01/2017
15 13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10 3 1995 Quản trị kinh doanh   Quảng Ninh Ca 3 506 15/01/2017
16 13050379 Lê Thị Trà My 29 12 1995 Quản trị kinh doanh   Hà Nam Ca 3 506 15/01/2017
17 13050382 Nguyễn Thị Nga 3 3 1995 Quản trị kinh doanh   Bắc Ninh Ca 3 506 15/01/2017
18 13050230 Trần Thị Tuyết Lan 2 2 1995 Tài chính ngân hàng    Thái Nguyên Ca 3 506 15/01/2017
                           
Ấn định danh sách bao gồm 18 sinh viên./.              

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH PHÂN CA THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CHO SINH VIÊN KHÓA QH-2013
KHOA QUỐC TẾ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
(Kèm theo Công văn số          /TB-TTDB&PTNNL ngày        /      /2016)
- Địa điểm thi: Phòng máy tính 506 tầng 5, nhà K1, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội.
- Ngày thi: 15/01/2017; Ca thi: 3; Thời gian: 10h00-10h50              
- Lưu ý: Sinh viên phải có mặt trước ca thi 15 phút tại phòng thi.             
STT Mã SV Họ, đệm Tên Ngày sinh Ngành học Lớp Nơi sinh Trường/ Khoa Ca thi Phòng thi Ngày thi
Ngày Tháng Năm
1 11071329 Phạm Thị Bích Ngọc 6 10 1993 Kinh doanh quốc tế IB2013A Hải Dương Khoa Quốc tế Ca 3 506 15/01/2017
2 12071027 Nguyễn Minh Đức 21 8 1994 Kinh doanh quốc tế IB2013B Hà Nội Ca 3 506 15/01/2017
3 12071031 Vũ Ngân Giang 3 11 1994 Kinh doanh quốc tế IB2013C Hà Nội Ca 3 506 15/01/2017
4 12071045 Lê Hồng  Hiếu 30 6 1994 Kinh doanh quốc tế IB2013C Hà Nội Ca 3 506 15/01/2017
5 12071132 Nguyễn Minh  Quang 14 5 1994 Kinh doanh quốc tế IB2013C Hà Nội Ca 3 506 15/01/2017
6 13050697 Nguyễn Thị Huyền 9 8 1995 Tài chính ngân hàng    Vĩnh Phúc Trường Đại học Kinh tế Ca 3 506 15/01/2017
7 13050597 Đàm Thị Nguyệt 6 9 1994 Kinh tế phát triển   Hải Dương Ca 3 506 15/01/2017
8 13050116 Nguyễn Thị Thanh Hải 14 8 1995 Kinh tế Quốc tế   Hải Dương Ca 3 506 15/01/2017
9 13050357 Nguyễn Hải 26 1 1996 Quản trị kinh doanh   Thái Bình Ca 3 506 15/01/2017
10 13050665 Trần Thị Thu Phương 19 10 1995 Quản trị kinh doanh   Hà Nam Ca 3 506 15/01/2017
11 13050633 Trần Thị Phương Ngân 19 8 1995 Tài chính ngân hàng CLC   Thái Bình Ca 3 506 15/01/2017
12 13050215 Nguyễn Thị Thùy Dương 25 8 1995 Tài chính ngân hàng    Hà Nam Ca 3 506 15/01/2017
13 13050308 Võ Thị Huyền Nhi 27 6 1995 Kế toán   Nghệ An Ca 3 506 15/01/2017
14 13050153 Bùi Phương Nam 28 10 1995 Kinh tế Quốc tế - CLC   Hà Nội Ca 3 506 15/01/2017
15 13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10 3 1995 Quản trị kinh doanh   Quảng Ninh Ca 3 506 15/01/2017
16 13050379 Lê Thị Trà My 29 12 1995 Quản trị kinh doanh   Hà Nam Ca 3 506 15/01/2017
17 13050382 Nguyễn Thị Nga 3 3 1995 Quản trị kinh doanh   Bắc Ninh Ca 3 506 15/01/2017
18 13050230 Trần Thị Tuyết Lan 2 2 1995 Tài chính ngân hàng    Thái Nguyên Ca 3 506 15/01/2017
                           
Ấn định danh sách bao gồm 18 sinh viên./.