Tin tức chung

 
 
Hình của admin HDC
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại kỹ năng bổ trợ cho sinh viên
Bởi admin HDC - Thứ ba, 20 Tháng sáu 2017, 8:29 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại kỹ năng bổ trợ cho sinh viên

            Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức thi lại kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN như sau:

            1. Đối tượng thi kỹ năng bổ trợ

            Sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN (có danh sách kèm theo).

STT
sinh viên
Họ, đệm Tên Ngày sinh Ngành học Lớp học Nơi Sinh Trường/Khoa Ghi chú
Ngày Tháng Năm
1 13050664 Hà Thị Huyền Trang 27 2 1995 Tài chính - Ngân hàng   Phú Thọ Trường ĐH Kinh tế Thi 5 kỹ năng đã đăng ký học trên hệ thống
2 13050239 Kiều Thúy Minh 17 4 1994 Tài chính - Ngân hàng   Hà Nội Trường ĐH Kinh tế
3 15071011 Nguyễn Kim  Duyên 25 11 1995 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán AC2015A Thái Bình Khoa Quốc tế Thi 5 kỹ năng đã đăng ký học trên hệ thống và 2 kỹ năng học trên lớp
4 15071041 Lê Kiều  Trang 18 12 1995 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán AC2015A Hà Nội Khoa Quốc tế
5 15071401 Trần Thị Thúy  Kiều 21 8 1996 Kinh doanh quốc tế IB2015G Thanh Hoá Khoa Quốc tế
6 15071243 Trần Thị Hà Giang 29 9 1996 Kinh doanh quốc tế IB2015C Bắc Ninh Khoa Quốc tế

            2. Thời gian thi

Thời gian thi: từ 08h00 đến 09h10, ngày 28/6/2017.

Thời gian mỗi ca thi: 70 phút.

3. Địa điểm thi: Phòng máy tính tầng 6, nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Lưu ý đối với sinh viên:

a. Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên/chứng minh thư trước khi vào phòng thi.

b. Khi đi thi, sinh viên phải có mặt đúng giờ, nếu muộn ca thi quá 15 phút, sinh viên không được tham dự đợt thi và sẽ tham dự đợt thi lại, thi bổ sung (theo lịch của Trung tâm DB&PTNNL).

c. Sinh viên đăng ký học kỹ năng nào thi đúng kỹ năng đó. Sinh viên phải thi 5 kỹ năng đã đăng ký học trên hệ thống và 2 kỹ năng học trên lớp.

d. Các sinh viên thi lần 1 không đạt hoặc không tham dự thi lần 1 phải nộp lệ phí thi: 150.000/1 sinh viên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN

Địa chỉ: Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 042 2142 898

Cán bộ chuyên trách:

Mr. Giang Hồng Quỳnh, Trung tâm DB&PTNNL, điện thoại 0916.121.322,  email: quynhgh@gmail.com

Trân trọng thông báo ./.