Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
Thông báo V/v Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
by admin HDC - Wednesday, 29 November 2017, 9:50 AM
 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Căn cứ hợp tác, thống nhất giữa Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc đào tạo Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cụ thể như sau:

1. Địa điểm học: Phòng 305, 407, 408 Nhà G, Trường ĐH KHXH và Nhân văn.

2. Thời gian: Buổi sáng: từ 7h30 đến 12h00; Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h30; Các lớp học của các kỹ năng được sắp xếp theo chi tiết đính kèm.

3. Yêu cầu: Sinh viên đăng ký 3 kỹ năng nào tham dự đúng, đầy đủ các buổi học của các kỹ năng đã được sắp xếp.

Trân trọng thông báo.