Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN
by admin HDC - Friday, 1 June 2018, 12:03 PM
 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN

 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTDB&PTNNL ngày 07/5/2018 của Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực về việc thành lập hội đồng thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hội đồng thi kỹ năng bổ trợ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (Trung tâm) trân trọng thông báo kết quả thi Kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến đợt thi ngày 19-20/5/2018 như sau:

  1. Công bố kết quả thi Kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến (có danh sách kết quả kèm theo). Kết quả thi được thông báo công khai trên hệ thống học trực tuyến của Trung tâm.
  2. Trên cơ sở kết quả thi tại thông báo này, sinh viên có nhu cầu phúc khảo bài thi, đề nghị gửi đơn trực tiếp cho Hội đồng thi kỹ năng bổ trợ Trung tâm, số 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 29/5/2018 đến hết ngày 07/6/2018.
  3. Các sinh viên có kết quả thi “Không đạt” sẽ được tổ chức 1 đợt thi lại, thi bổ sung theo thông báo của Trung tâm.

            Trân trọng thông báo ./.