Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
Danh sách sinh viên được cấp tài khoản học ký năng bổ trợ năm 2018-2019
by admin HDC - Thursday, 11 October 2018, 10:38 AM
 

Danh sách sinh viên được cấp tài khoản học ký năng bổ trợ năm 2018-2019:

- Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

- Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

Sinh viên không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0916.121.322, email: quynhgh@gmail.com