Tin tức chung

 
 
Hình của admin HDC
Học đúng 5 kỹ năng đã đăng ký
Bởi admin HDC - Thứ sáu, 3 Tháng mười một 2017, 9:27 AM
 

- Học các kỹ năng:

Sau khi đăng nhập click vào "My Classes" sau đó click vào "Danh sách các kỹ năng bổ trợ", Danh sách các kỹ năng hiện ra, click vào kỹ năng đã đăng ký để học:

 

- Hoàn thành đăng ký các kỹ năng:

- Nếu chưa hoàn thành đăng ký 5 kỹ năng: xem chi tiết tại đây