Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
by admin HDC - Thursday, 17 January 2019, 2:43 PM
 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cụ thể như sau:

1. Địa điểm học: Hội trường tầng 7 nhà T5, Trường ĐHKH Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Thời gian: Sáng từ 8h00 - 11h30; Chiều 13h30 - 17h00; Các lớp học của các kỹ năng được sắp xếp theo chi tiết đính kèm.

Kỹ năng Số Tên kỹ năng Ngày học Ghi chú
29 Kỹ năng thuyết trình ấn tượng 23/02/2019 Lớp 1 học sáng;

Lớp 2 học chiều
10 Bí quyết quản lý thời gian hiệu quả 24/02/2019
13 Bí quyết cân bằng cuộc sống 02/03/2019
12 Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công 03/03/2019

 

3. Yêu cầu: Sinh viên tham dự đúng, đầy đủ các buổi học của các kỹ năng đã được sắp xếp.

Trân trọng thông báo.