Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
Thông báo kế hoạch tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa Khoa học Tự nhiên
by admin HDC - Friday, 6 September 2019, 12:21 PM
 

Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực thông báo kế hoạch tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa Khoa học Tự nhiên, diện xét tốt nghiệp năm học 2019-2020 như sau:

            1. Đối tượng học và thi kỹ bổ trợ

            Sinh viên đại học hệ chính quy khóa QH.2016.T.CQ (khóa 61) và các sinh viên diện xét tốt nghiệp năm học 2019-2020, chưa có chứng chỉ kỹ năng bổ trợ.

            2. Thời gian học (đã thông báo): từ tháng 06/2019 đến tháng 09/2019

- Thời gian học tập trên lớp các ngày 07, 08 tháng 09/2019 và ngày 14, 15 tháng 09/2019

            - Thời gian học:          + Buổi sáng: 8h00 – 11h30

                                                + Buổi chiều: 13h30 – 17h00

            -  Lịch học của từng Sinh viên: Chi tiết trong file đính kèm

Kỹ năng Số

Ngày học

Ghi chú

10

Bí quyết quản lý thời gian hiệu quả

07/09/2019

Sáng lớp 1;
Chiều lớp 2

12

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công

08/09/2019

13

Bí quyết cân bằng cuộc sống

14/09/2019

29

Kỹ năng thuyết trình ấn tượng

15/09/2019

Địa điểm học: Giảng đường Tầng 7 nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334, Nguyễn Trãi.

3. Thời gian thi (dự kiến):

- Thi online trên máy tính vào các ngày 18, 19 và ngày 20/09/2019, thời gian làm bài: 50 phút.

Bảng phân chia ca thi (07 ca thi /01 ngày)

Buổi sáng

 

Buổi chiều

Ca thi

Thời gian

Ca thi

Thời gian

Ca 1

08h00 - 08h50

Ca 4

13h00 - 13h50

Ca 2

09h00 - 09h50

Ca 5

14h00 - 14h50

Ca 3

10h00 - 10h50

Ca 6

15h00 - 15h50

 

Ca 7

16h00 - 16h50

4. Địa điểm thi (Dự kiến)

Tại Phòng máy 409T5; 411T5, nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Mỗi ca thi 50 sinh viên. (Danh sách ca thi từng sinh viên được thông báo sau)

5. Cấp chứng chỉ

Nhà Trường sẽ thông báo lịch nhận chứng chỉ cho sinh viên, ngay sau khi nhận chứng chỉ từ Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN.

6. Sinh viên

- Sinh viên xem lịch học trên lớp của mình trong file đính kèm.

- Có mặt trước 10 phút đối với các Kỹ năng học trên lớp và 15 phút trước giờ thi.

- Tham gia đầy đủ và đúng các buổi học trên lớp của mình. Nếu nghỉ học trên lớp phải được phép của cán bộ chuyên trách và học lại cùng sinh viên khóa 62.

- Cán bộ các lớp thông báo chi tiết lịch học trên lớp đến các sinh viên lớp mình.

- Sinh viên thuộc diện trên phải quan tâm đến lịch học trên lớp và lịch thi theo kế hoạch trên; Trong quá trình học và thi nếu gặp khó khăn hoặc cần thêm thông tin, sinh viên liên hệ theo các địa chỉ:

Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực: 

Cán bộ chuyên trách: Giang Hồng Quỳnh, Trung tâm DB&PTNNL, điện thoại 0916121322,  email: quynhgh@gmail.com