Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
by admin HDC - Wednesday, 11 September 2019, 10:58 AM
 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

           

            Căn cứ Công văn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ;

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN cụ thể như sau:

  • Lịch học:

-         KN 13: “Bí quyết cân bằng cuộc sống” học ngày 14/9/2019 chuyển sang học ngày 21/9/2019.

-         KN 29: “Kỹ năng thuyết trình ấn tượng” học ngày 15/9/2019 chuyển sang học ngày 22/9/2019.

  • Lịch thi:

-         Các Ca thi ngày 18/9/2019 được chuyển sang thi ngày 02/10/2019.

-         Các Ca thi ngày 19/9/2019 được chuyển sang thi ngày 03/10/2019.

-         Các Ca thi ngày 20/9/2019 được chuyển sang thi ngày 04/10/2019.

(Chi tiết trong danh sách kèm theo)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 

Mr: Giang Hồng Quỳnh

Email: quynhgh@gmail.com

Mobile: 0916.121.322