Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
Thông báo tạm dừng: thi trên máy môn kỹ năng bổ trợ ngày 14/3/2020 và lịch học trên lớp ngày 15, 21, 22/3/2020.
by admin HDC - Tuesday, 10 March 2020, 9:38 AM
 

Căn cứ Thông báo số 5 ngày 7/3/2020 của Ban chỉ đạo của ĐHQGHN về phòng, chống virus Corona 2019 (COVID-19), Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực Thông báo những nội dung sau về việc đào tạo Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐH KH XH và Nhân văn:


1. Tạm dừng: lịch thi trên máy ngày 14/3/2020 và lịch học trên lớp các ngày 15, 21, 22/3/2020. 

2. Lịch thi trên máy và lịch học trên lớp sẽ được Trung tâm thông báo sau ngày 15/3/2020.

Trân trọng!