Tin tức chung

Các thông tin phổ biến và các thông báo

DiscussionStarted byRepliesLast post
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 2 Jun 2020, 8:44 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 25 May 2020, 6:15 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Y Dược, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 15 May 2020, 3:42 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 12 May 2020, 4:23 PM
Thông báo tạm dừng: thi trên máy môn kỹ năng bổ trợ ngày 14/3/2020 và lịch học trên lớp ngày 15, 21, 22/3/2020. Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 10 Mar 2020, 9:38 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 17 Feb 2020, 11:18 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 11 Nov 2019, 3:44 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 24 Oct 2019, 8:59 AM
THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 11 Sep 2019, 10:58 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 6 Sep 2019, 12:22 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa Khoa học Tự nhiên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 6 Sep 2019, 12:21 PM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 5 Aug 2019, 3:45 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 16 Jul 2019, 11:33 AM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 24 Jun 2019, 12:10 PM
THÔNG BÁO ngày 20/5/2019 Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 6 Jun 2019, 8:45 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN ngày 20/4/2019. Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 11 Apr 2019, 8:57 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 1 Apr 2019, 3:37 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 7 Mar 2019, 10:56 AM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 17 Jan 2019, 2:43 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 26 Nov 2018, 11:26 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 19 Nov 2018, 9:16 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 2 Nov 2018, 3:58 PM
Danh sách sinh viên được cấp tài khoản học ký năng bổ trợ năm 2018-2019 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 11 Oct 2018, 10:38 AM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 1 Jun 2018, 12:03 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 17 May 2018, 2:38 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 12 Mar 2018, 5:03 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 5 Mar 2018, 4:43 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 30 Jan 2018, 9:13 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 22 Jan 2018, 9:21 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 28 Dec 2017, 10:08 AM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 8 Dec 2017, 2:05 PM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN TRƯỜNG ĐHKHXH VÀ NHÂN VĂN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sat, 2 Dec 2017, 2:53 PM
Thông báo V/v Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 29 Nov 2017, 9:50 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 23 Nov 2017, 4:21 PM
Danh sách sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đăng ký 7 kỹ năng trên hệ thống Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 22 Nov 2017, 2:46 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 20 Nov 2017, 2:07 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 20 Nov 2017, 2:05 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 15 Nov 2017, 3:09 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khóa QH-2013, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 8 Nov 2017, 4:34 PM
Danh sách sinh viên Khoa Quốc tế đăng ký 5 Kỹ năng bổ trợ Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 8 Nov 2017, 11:09 AM
Học đúng 5 kỹ năng đã đăng ký Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 3 Nov 2017, 9:27 AM
Danh sách Sinh viên Trường ĐH KHXH và Nhân văn đăng ký 3 kỹ năng bổ trợ Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 30 Oct 2017, 10:37 AM
Thông báo tạm dừng học kỹ năng bổ trợ từ 8h đến 18h các ngày từ ngày 12 đến ngày 19/12/2016 để phục vụ công tác thi. Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 7 Dec 2016, 10:55 PM