Tin tức chung

Các thông tin phổ biến và các thông báo

DiscussionStarted byRepliesLast post
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 14 Jun 2022, 3:52 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 24/4/2022 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sun, 24 Apr 2022, 8:04 AM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ, Trường Quốc tế, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 15 Apr 2022, 3:44 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức dạy, học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 7 Apr 2022, 11:04 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế sáng 26/12 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sun, 26 Dec 2021, 4:29 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN 14h50 ngày 05/12/2021 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 3 Dec 2021, 10:51 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên của Trường Đại học học Công nghệ 14h50 ngày 05/12/2021 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 3 Dec 2021, 10:49 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Công nghệ, buồi chiều ngày 07/11/2021 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 5 Nov 2021, 6:38 PM
THÔNG BÁO tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên VB 2 Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn Phòng - sáng 26/9/2021 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sun, 26 Sep 2021, 3:24 PM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - chiều ngày 26/9/2021 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 17 Sep 2021, 11:07 PM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày 04/9/2021. Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sat, 4 Sep 2021, 7:06 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sat, 17 Jul 2021, 4:56 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐHKH XH-NV Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sat, 17 Jul 2021, 4:55 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sat, 17 Jul 2021, 4:53 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Thời gian thi: Ngày 04/7/2021 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sun, 4 Jul 2021, 7:57 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thời gian thi: từ 16h30 đến 17h00, buổi chiều ngày 03/7/2021 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sat, 3 Jul 2021, 12:26 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, Thời gian thi: từ 14h00 đến 14h50, buổi chiều ngày 03/7/2021 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sat, 3 Jul 2021, 12:23 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thời gian thi: 15h00 đến 15h50, ngày 04/7/2021 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sat, 3 Jul 2021, 12:20 AM
THÔNG BÁO V/v tạm dừng tổ chức thi Kỹ năng bổ trợ các ngày 15, 16/5/2021 và ngày 19, 20/5/2021 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 10 May 2021, 2:46 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 29 Apr 2021, 3:50 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 29 Apr 2021, 3:49 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức học trên lớp và thi kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 13 Apr 2021, 8:49 AM
Hướng dẫn học Kỹ năng mềm: Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 12 Apr 2021, 1:41 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ngày 03/4/2021 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 22 Mar 2021, 2:17 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức dạy - học trực tuyến kỹ năng bổ trợ cấu phần trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 19 Feb 2021, 3:43 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 31 Dec 2020, 11:16 AM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 25 Dec 2020, 8:46 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 18 Dec 2020, 3:27 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 24 Nov 2020, 10:45 AM
17/09/2020: THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 19 Oct 2020, 4:13 PM
Tạm dừng việc tổ chức các lớp đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp đối với sinh viên Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn trong tháng 8 năm 2020 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 31 Jul 2020, 11:38 AM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức học trên lớp và thi kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến ngày 18-19/7/2020 cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 23 Jul 2020, 10:58 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sun, 19 Jul 2020, 1:49 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ Ngày 08, 09, 10, 11 và 12/7/2020 cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 1 Jul 2020, 9:44 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 11 Jun 2020, 10:37 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 10 Jun 2020, 5:28 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Y Dược, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 15 May 2020, 3:42 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 12 May 2020, 4:23 PM
Thông báo tạm dừng: thi trên máy môn kỹ năng bổ trợ ngày 14/3/2020 và lịch học trên lớp ngày 15, 21, 22/3/2020. Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 10 Mar 2020, 9:38 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 17 Feb 2020, 11:18 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 11 Nov 2019, 3:44 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 24 Oct 2019, 8:59 AM
THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 11 Sep 2019, 10:58 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 6 Sep 2019, 12:22 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa Khoa học Tự nhiên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 6 Sep 2019, 12:21 PM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 5 Aug 2019, 3:45 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 16 Jul 2019, 11:33 AM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 24 Jun 2019, 12:10 PM
THÔNG BÁO ngày 20/5/2019 Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 6 Jun 2019, 8:45 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN ngày 20/4/2019. Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 11 Apr 2019, 8:57 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 1 Apr 2019, 3:37 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 7 Mar 2019, 10:56 AM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 17 Jan 2019, 2:43 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 26 Nov 2018, 11:26 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 19 Nov 2018, 9:16 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 2 Nov 2018, 3:58 PM
Danh sách sinh viên được cấp tài khoản học ký năng bổ trợ năm 2018-2019 Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 11 Oct 2018, 10:38 AM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 1 Jun 2018, 12:03 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 17 May 2018, 2:38 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 12 Mar 2018, 5:03 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 5 Mar 2018, 4:43 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 30 Jan 2018, 9:13 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 22 Jan 2018, 9:21 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 28 Dec 2017, 10:08 AM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 8 Dec 2017, 2:05 PM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN TRƯỜNG ĐHKHXH VÀ NHÂN VĂN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Sat, 2 Dec 2017, 2:53 PM
Thông báo V/v Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 29 Nov 2017, 9:50 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 23 Nov 2017, 4:21 PM
Danh sách sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đăng ký 7 kỹ năng trên hệ thống Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 22 Nov 2017, 2:46 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 20 Nov 2017, 2:07 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 20 Nov 2017, 2:05 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 15 Nov 2017, 3:09 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khóa QH-2013, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 8 Nov 2017, 4:34 PM
Danh sách sinh viên Khoa Quốc tế đăng ký 5 Kỹ năng bổ trợ Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 8 Nov 2017, 11:09 AM
Danh sách Sinh viên Trường ĐH KHXH và Nhân văn đăng ký 3 kỹ năng bổ trợ Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 30 Oct 2017, 10:37 AM
Thông báo tạm dừng học kỹ năng bổ trợ từ 8h đến 18h các ngày từ ngày 12 đến ngày 19/12/2016 để phục vụ công tác thi. Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 7 Dec 2016, 10:55 PM