Tin tức chung

Các thông tin phổ biến và các thông báo

DiscussionStarted byRepliesLast post
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 20 Jun 2017, 8:29 AM
Thông báo tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ, Khoa Luật, Khoa Y Dược Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 11 May 2017, 8:18 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 21 Apr 2017, 3:01 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 19 Apr 2017, 4:21 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 29 Mar 2017, 9:16 AM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Khoa Luật, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 6 Mar 2017, 9:25 AM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 6 Mar 2017, 9:25 AM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 4 Jan 2017, 11:14 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Kinh tế và Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 27 Dec 2016, 5:08 PM
Thông báo tạm dừng học kỹ năng bổ trợ từ 8h đến 18h các ngày từ ngày 12 đến ngày 19/12/2016 để phục vụ công tác thi. Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 7 Dec 2016, 10:55 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 7 Dec 2016, 10:52 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 6 Dec 2016, 6:36 PM
Học đúng 5 kỹ năng đã đăng ký Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 5 Dec 2016, 7:46 PM
Thông báo: v/v thay đổi ca thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Kinh tế Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Thu, 1 Dec 2016, 8:46 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 25 Nov 2016, 7:34 PM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Fri, 25 Nov 2016, 7:33 PM
KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CHO SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 9 Nov 2016, 7:39 PM
Thông báo: V/v Cấp tài khoản học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 17 Oct 2016, 7:58 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức đào tạo kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH–2013 Đại học Quốc gia Hà Nội Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Tue, 23 Aug 2016, 12:07 PM
DỰ KIẾN: Kế hoạch tổ chức thi lại Kỹ năng mềm cho sinh viên lớp QH-2013-L-VB2 Khoa Luật Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Wed, 17 Aug 2016, 10:41 AM
Danh sách chính thức thi kỹ năng mềm ngày 30/7/2016 đối với sinh viên khóa QH-2014 Trường Đại học Ngoại ngữ, sinh viên lớp QH-2013-L-VB2 Khoa Luật, ĐHQGHN Picture of admin HDC admin HDC 0 admin HDC
Mon, 25 Jul 2016, 9:05 AM