Tin tức chung

Các thông tin phổ biến và các thông báo

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 12 Th04 2019, 10:28 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN ngày 20/4/2019. Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 11 Th04 2019, 8:57 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 1 Th04 2019, 3:37 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 7 Th03 2019, 10:56 AM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 17 Th01 2019, 2:43 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 26 Th11 2018, 11:26 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 19 Th11 2018, 9:16 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 2 Th11 2018, 3:58 PM
Danh sách sinh viên được cấp tài khoản học ký năng bổ trợ năm 2018-2019 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 11 Th10 2018, 10:38 AM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 1 Th06 2018, 12:03 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 17 Th05 2018, 2:38 PM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 7 Th05 2018, 1:28 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 12 Th03 2018, 5:03 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 5 Th03 2018, 4:43 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 30 Th01 2018, 9:13 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 22 Th01 2018, 9:21 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 28 Th12 2017, 10:08 AM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 8 Th12 2017, 2:05 PM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN TRƯỜNG ĐHKHXH VÀ NHÂN VĂN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T7, 2 Th12 2017, 2:53 PM
Thông báo V/v Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 29 Th11 2017, 9:50 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 23 Th11 2017, 4:21 PM
Danh sách sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đăng ký 7 kỹ năng trên hệ thống Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 22 Th11 2017, 2:46 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 20 Th11 2017, 2:07 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 20 Th11 2017, 2:05 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 15 Th11 2017, 3:09 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khóa QH-2013, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 8 Th11 2017, 4:34 PM
Danh sách sinh viên Khoa Quốc tế đăng ký 5 Kỹ năng bổ trợ Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 8 Th11 2017, 11:09 AM
Học đúng 5 kỹ năng đã đăng ký Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 3 Th11 2017, 9:27 AM
Danh sách Sinh viên Trường ĐH KHXH và Nhân văn đăng ký 3 kỹ năng bổ trợ Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 30 Th10 2017, 10:37 AM
Thông báo tạm dừng học kỹ năng bổ trợ từ 8h đến 18h các ngày từ ngày 12 đến ngày 19/12/2016 để phục vụ công tác thi. Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 7 Th12 2016, 10:55 PM