Tin tức chung

Các thông tin phổ biến và các thông báo

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 14 Th06 2022, 3:52 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 24/4/2022 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
CN, 24 Th04 2022, 8:04 AM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ, Trường Quốc tế, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 15 Th04 2022, 3:44 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức dạy, học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 7 Th04 2022, 11:04 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế sáng 26/12 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
CN, 26 Th12 2021, 4:29 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN 14h50 ngày 05/12/2021 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 3 Th12 2021, 10:51 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên của Trường Đại học học Công nghệ 14h50 ngày 05/12/2021 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 3 Th12 2021, 10:49 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên trường Đại học Công nghệ, buồi chiều ngày 07/11/2021 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 5 Th11 2021, 6:38 PM
THÔNG BÁO tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên VB 2 Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn Phòng - sáng 26/9/2021 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
CN, 26 Th09 2021, 3:24 PM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - chiều ngày 26/9/2021 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 17 Th09 2021, 11:07 PM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày 04/9/2021. Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T7, 4 Th09 2021, 7:06 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐH Công nghệ Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T7, 17 Th07 2021, 4:56 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường ĐHKH XH-NV Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T7, 17 Th07 2021, 4:55 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T7, 17 Th07 2021, 4:53 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, Thời gian thi: Ngày 04/7/2021 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
CN, 4 Th07 2021, 7:57 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi trực tuyến kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thời gian thi: từ 16h30 đến 17h00, buổi chiều ngày 03/7/2021 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T7, 3 Th07 2021, 12:26 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, Thời gian thi: từ 14h00 đến 14h50, buổi chiều ngày 03/7/2021 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T7, 3 Th07 2021, 12:23 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thời gian thi: 15h00 đến 15h50, ngày 04/7/2021 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T7, 3 Th07 2021, 12:20 AM
THÔNG BÁO V/v tạm dừng tổ chức thi Kỹ năng bổ trợ các ngày 15, 16/5/2021 và ngày 19, 20/5/2021 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 10 Th05 2021, 2:46 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 29 Th04 2021, 3:50 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 29 Th04 2021, 3:49 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức học trên lớp và thi kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 13 Th04 2021, 8:49 AM
Hướng dẫn học Kỹ năng mềm: Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 12 Th04 2021, 1:41 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN ngày 03/4/2021 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 22 Th03 2021, 2:17 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức dạy - học trực tuyến kỹ năng bổ trợ cấu phần trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 19 Th02 2021, 3:43 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 31 Th12 2020, 11:16 AM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 25 Th12 2020, 8:46 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 18 Th12 2020, 3:27 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 24 Th11 2020, 10:45 AM
17/09/2020: THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 19 Th10 2020, 4:13 PM
Tạm dừng việc tổ chức các lớp đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp đối với sinh viên Trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn trong tháng 8 năm 2020 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 31 Th07 2020, 11:38 AM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức học trên lớp và thi kỹ năng bổ trợ cấu phần trực tuyến ngày 18-19/7/2020 cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 23 Th07 2020, 10:58 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
CN, 19 Th07 2020, 1:49 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ Ngày 08, 09, 10, 11 và 12/7/2020 cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 1 Th07 2020, 9:44 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 11 Th06 2020, 10:37 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 10 Th06 2020, 5:28 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Y Dược, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 15 Th05 2020, 3:42 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 12 Th05 2020, 4:23 PM
Thông báo tạm dừng: thi trên máy môn kỹ năng bổ trợ ngày 14/3/2020 và lịch học trên lớp ngày 15, 21, 22/3/2020. Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 10 Th03 2020, 9:38 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 17 Th02 2020, 11:18 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 11 Th11 2019, 3:44 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 24 Th10 2019, 8:59 AM
THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch học trên lớp và lịch thi Kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 11 Th09 2019, 10:58 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 6 Th09 2019, 12:22 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa Khoa học Tự nhiên Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 6 Th09 2019, 12:21 PM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 5 Th08 2019, 3:45 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 16 Th07 2019, 11:33 AM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 24 Th06 2019, 12:10 PM
THÔNG BÁO ngày 20/5/2019 Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 6 Th06 2019, 8:45 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN ngày 20/4/2019. Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 11 Th04 2019, 8:57 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 1 Th04 2019, 3:37 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 7 Th03 2019, 10:56 AM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 17 Th01 2019, 2:43 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 26 Th11 2018, 11:26 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 19 Th11 2018, 9:16 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 2 Th11 2018, 3:58 PM
Danh sách sinh viên được cấp tài khoản học ký năng bổ trợ năm 2018-2019 Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 11 Th10 2018, 10:38 AM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 1 Th06 2018, 12:03 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 17 Th05 2018, 2:38 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 12 Th03 2018, 5:03 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 5 Th03 2018, 4:43 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 30 Th01 2018, 9:13 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 22 Th01 2018, 9:21 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 28 Th12 2017, 10:08 AM
THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 8 Th12 2017, 2:05 PM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CẤU PHẦN TRỰC TUYẾN TRƯỜNG ĐHKHXH VÀ NHÂN VĂN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T7, 2 Th12 2017, 2:53 PM
Thông báo V/v Tổ chức đào tạo Kỹ năng bổ trợ trên lớp cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 29 Th11 2017, 9:50 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Luật, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 23 Th11 2017, 4:21 PM
Danh sách sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đăng ký 7 kỹ năng trên hệ thống Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 22 Th11 2017, 2:46 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 20 Th11 2017, 2:07 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Quốc tế Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 20 Th11 2017, 2:05 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 15 Th11 2017, 3:09 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khóa QH-2013, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 8 Th11 2017, 4:34 PM
Danh sách sinh viên Khoa Quốc tế đăng ký 5 Kỹ năng bổ trợ Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 8 Th11 2017, 11:09 AM
Danh sách Sinh viên Trường ĐH KHXH và Nhân văn đăng ký 3 kỹ năng bổ trợ Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 30 Th10 2017, 10:37 AM
Thông báo tạm dừng học kỹ năng bổ trợ từ 8h đến 18h các ngày từ ngày 12 đến ngày 19/12/2016 để phục vụ công tác thi. Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 7 Th12 2016, 10:55 PM