Tin tức chung

Các thông tin phổ biến và các thông báo

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 20 Th06 2017, 8:29 AM
Thông báo tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ, Khoa Luật, Khoa Y Dược Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 11 Th05 2017, 8:18 AM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 21 Th04 2017, 3:01 PM
DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI, THI BỔ SUNG KỸ NĂNG BỔ TRỢ Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 19 Th04 2017, 4:21 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 29 Th03 2017, 9:16 AM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Khoa Luật, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 6 Th03 2017, 9:25 AM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 6 Th03 2017, 9:25 AM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 4 Th01 2017, 11:14 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi lại, thi bổ sung kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Kinh tế và Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 27 Th12 2016, 5:08 PM
Thông báo tạm dừng học kỹ năng bổ trợ từ 8h đến 18h các ngày từ ngày 12 đến ngày 19/12/2016 để phục vụ công tác thi. Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 7 Th12 2016, 10:55 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 7 Th12 2016, 10:52 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 6 Th12 2016, 6:36 PM
Học đúng 5 kỹ năng đã đăng ký Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 5 Th12 2016, 7:46 PM
Thông báo: v/v thay đổi ca thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Kinh tế Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T5, 1 Th12 2016, 8:46 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 25 Th11 2016, 7:34 PM
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH-2013 Khoa Quốc tế, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T6, 25 Th11 2016, 7:33 PM
KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC THI KỸ NĂNG BỔ TRỢ CHO SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 9 Th11 2016, 7:39 PM
Thông báo: V/v Cấp tài khoản học và thi kỹ năng bổ trợ cho sinh viên Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 17 Th10 2016, 7:58 PM
THÔNG BÁO Về việc tổ chức đào tạo kỹ năng bổ trợ cho sinh viên khóa QH–2013 Đại học Quốc gia Hà Nội Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T3, 23 Th08 2016, 12:07 PM
DỰ KIẾN: Kế hoạch tổ chức thi lại Kỹ năng mềm cho sinh viên lớp QH-2013-L-VB2 Khoa Luật Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T4, 17 Th08 2016, 10:41 AM
Danh sách chính thức thi kỹ năng mềm ngày 30/7/2016 đối với sinh viên khóa QH-2014 Trường Đại học Ngoại ngữ, sinh viên lớp QH-2013-L-VB2 Khoa Luật, ĐHQGHN Hình của admin HDC admin HDC 0 admin HDC
T2, 25 Th07 2016, 9:05 AM